Wij bevelen tochtbegrenzers aan

Bullerjan GmbH raadt, net als veel andere fabrikanten, over het algemeen het gebruik van een trekregelaar aan. Een trekregelaar zorgt voor een permanent gelijkmatige trek in de schoorsteen. Dit bespaart stookkosten omdat de door de kachel opgewekte warmte niet zomaar door de schoorsteen naar buiten kan worden gezogen. U heeft minder brandstof nodig, beschermt het milieu en uw kachel.

 Ongeacht de resultaten die een schoorsteenberekeningsprogramma oplevert na het invoeren van de beschikbare waarden, moet er rekening mee worden gehouden dat de schoorsteen in koude toestand een basistrek/vacuüm van ten minste 5 Pascal (Pa) heeft.

Als de basistrek te gering is, kunnen tijdens de aanloopfase rookgassen in de installatieruimte terechtkomen. De maximale trek in de schoorsteen tijdens verwarmingsbedrijf mag niet groter zijn dan 16 Pascal (Pa). Als de trek te hoog is, verbrandt het hout te snel en kan de kachel zijn verwarmings- en milieukwaliteiten niet ten volle ontplooien.

In extreme gevallen zal een te grote schoorsteentrek de kachel en vooral de katalysator beschadigen. Bovendien kan in deze omstandigheden as uit de verbrandingskamer in de katalysator terechtkomen, waardoor de kachel slecht gaat functioneren en er mogelijk rookgas in de installatieruimte ontsnapt.

De remedie in dit geval is een automatische trekregelaar voor de schoorsteen. Raadpleeg uw erkende Bullerjan® dealer of schoorsteenveger.