Bullerjan® ChimCat® Katalysator

Bewezen kwaliteiten met de nieuwste milieutechnologie

Voor verdere verbetering van de emissiewaarden en een effectievere verwarming kunnen de Bullerjan modellen B², B² flex en B³ Keramik optioneel worden uitgerust met een ChimCat katalysator. Bij gebruik wordt de katalysatormodule geplaatst in plaats van de anders gebruikelijke verwarmingsgasschotplaat. Het ontwerp van de katalysatormodule vermindert de uitstoot van koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijn stof tot 90%.

De ChimCat®-katalysator vermindert de milieubelastende uitstoot van koolmonoxide en koolwaterstoffen op een veilige en duurzame manier. Fijnstof wordt effectief uit de uitlaatgassen gefilterd en door de zeer hoge temperatuur in de katalysatormodule zonder resten verbrand.

Hoe de ChimCat®-katalysator werkt

Voor verdere verbetering van de emissiewaarden en voor een effectievere verwarming kunnen de Bullerjan modellen B², B² flex en B³ Keramik optioneel worden uitgerust met een ChimCat katalysator. Bij gebruik wordt de katalysatormodule geplaatst in plaats van de anders gebruikelijke verwarmingsgasschotplaat. Het ontwerp van de katalysatormodule vermindert de uitstoot van koolmonoxide, koolwaterstoffen en fijn stof tot 90%.

Hoe de ChimCat®-katalysator werkt

De katalysatormodule bestaat uit drie katalysatorcassettes die boven elkaar zijn geplaatst en waardoor de uitlaatgassen stromen. De katalysatorcassettes zelf bevatten een keramisch bulkmateriaal dat katalytisch is gecoat met edele metalen.

De katalytische coating verlaagt de activeringsenergie van de oxidatie van koolmonoxide en koolwaterstoffen tot kooldioxide en water.

Dit betekent dat deze reacties sneller verlopen dan bij een vergelijkbare temperatuur zonder katalysator. Dit betekent dat de voor het milieu schadelijke uitstoot van koolmonoxide en koolwaterstoffen duurzaam en veilig wordt verminderd. Het bulkmateriaal in de katalysatorcassettes dient ook als filter. Het meeste stof dat bij de verbranding van hout ontstaat, bestaat uit onverbrande koolstof (roet). Dit wordt door de filterwerking van de cassettes vastgehouden en door de zeer hoge temperatuur in de katalysatormodule zonder residu afgebrand. Zo vermindert de katalysatormodule ook duurzaam en veilig de uitstoot van fijn stof.

De katalysator zelf vergt weinig onderhoud. Hij moet echter regelmatig worden gereinigd om eventuele resten (as) te verwijderen. Verwijder hiervoor de voorste afdekplaat en trek de katalysatormodule uit de oven. De cassettes kunnen gemakkelijk van de module worden verwijderd en van eventuele resten worden ontdaan met een borstel of een aszuiger.